top of page

Tyfu ym Mhowys

       Grow in Powys

Cymunedau sy'n tyfu

Rydym yn croesawu ffordd o weithio sy’n cyd-fynd â datblygu a chyflawni’r gwahanol gyfleoedd sy’n codi, ac sy’n briodol i anghenion cymunedau’r Sir.

 

Rydym yn gyfrifol am ddatblygu a chyflawni prosiectau o bwys. Gall hyn fod trwy weithio’n uniongyrchol, law yn llaw ag eraill, neu drwy eu galluogi a’u hyrwyddo.

 

Os ydych yn aelod o’r gymuned neu’n rhan o grŵp yn y gymuned ac fe hoffech wybod mwy am sut i gael hyd i gyllid, sgiliau a chyngor, cysylltwch â ni’n uniongyrchol. Fel arall ewch i’n tudalennau cymorth yn y gymuned.

tritowns_SM.jpg

Lansio Menter Tair Tref

 

Mae tair tref ym Mhowys wedi dod ynghyd i hybu eu heconomïau a rhannu syniadau ar y ffordd orau i gynnal a chefnogi gwasanaethau yn eu cymunedau.

Mwy...

bottom of page