top of page
Ymgynghoriad Tynnu’n
Ôl Ffonau Talu (De) Powys

Yn dilyn y proses ymgynghori cychwynnol a’r penderfyniad drafft, mae’r cyngor wedi cyflwyno ei benderfyniad terfynol. Bellach mae’r ymgynghoriad wedi cau (13 Ebrill 2017).


 

 Adran 49(4) y Ddeddf Gyfathrebu 2003:

Gellir gweld copi o'r hysbysiad penderfyniad terfynol ei gyhoeddi yn cael ei lawrlwytho o'r lleoliad canlynol >

Y Lleoliadau - Ail Gam o’r Ymgynghoriad ar y Penderfyniad Drafft  :
 
Rhif Ffon:

01639 720330

01639 720385

01639 720554

01639 730211

01639 730270

01639 842373

01873 810248

01873 810271

01873 810278

01873 810315

01873 810451

01873 810580

01873 810830

01874 622238

01874 624748

01874 624750

01874 636318

01874 636395

01874 636435

01874 636529

01874 636545

01874 638155

01874 658229

01874 658259

01874 665213

01874 676211

01874 676220

01874 711302

01874 730236

01874 730258

01874 730259

01874 730298

01874 730377

01874 730378

Nifer y galwadau yn y 12 mis diwethaf:

1
5
0
0
0
0

2
0
3
4
51
21
0
7
108
1
0
0
0
4
0
33

0
0
3
42
62
1
0
8
0
5
0
5

 

Cyfeiriad:

PCO High Street Pont nedd Fechan Neath

PCO PONTNEATHVAUGHAN ROAD GLYNNEATH NEATH

PCO PCO1 YSTRADFELLTE ABERDARE

PCO PCO1 PENYCAE SWANSEA

PCO YNYSWEN PENYCAE SWANSEA

JCN HEOL GIEDD PUBLIC CALL OFFICE TAWELFAN

CWMGIEDD SWANSEA

PCO KIOSK  FFAWYDDOG CRICKHOWELL

PCO  DANYGRUG  CRICKHOWELL

PCO KIOSK  LLANGENNY CRICKHOWELL

PCO  CWRT Y GOLLEN  CRICKHOWELL

PCO KIOSK  LLANGATTOCK CRICKHOWELL

A40  POST OFFICE ROW GLANGRWYNEY CRICKHOWELL

PCO KIOSK  THE DARDY CRICKHOWELL

PCO 1PCO  ABERBRAN BRECON

PCO  BRON-Y-CRUG  BRECON

PCO  PEN-Y-BRYN  BRECON

COEDWAUNGAR ESTATE 1PCO  SENNYBRIDGE BRECON

PCO PCO1  SENNI BRECON

636435 LAYBY A40 PENPONT FOR KIOSK  PENPONT BRECON

PCO PCO1  DEFYNNOG BRECON

PCO 1PCO  TRALLONG BRECON

638155 SENNYBRIDGE VILLAGE KIOSK HIGH STREET

SENNYBRIDGE BRECON

LLANGORSE PCO1  LLANGORSE BRECON (Talyllyn)

PCO PCO1  PENNORTH BRECON

PCO PCO1  PENCELLI BRECON

PCO PCO1  TALYBONT-ON-USK BRECON

PCO PCO1  TALYBONT-ON-USK BRECON

PCO PCO1  TREFECCA BRECON

PCO PCO1  BWLCH BRECON

O/S TOILETS.A479 1PCO  CWMDU CRICKHOWELL

PCO 1PCO  TRETOWER CRICKHOWELL

PCO  DYFFRYN CRAWNON LLANGYNIDR CRICKHOWELL

PCO  COED YR YNYS ROAD LLANGYNIDR CRICKHOWELL

PCO 1PCO  LLANGYNIDR CRICKHOWELL

 
Cod post:

SA11 5NP
SA11 5NR
CF44 9JE
SA9 1GP
SA9 1YT
SA9  1NA

NP8  1PY
NP8  1DD
NP8  1HE
NP8  1XB
NP8  1PH
NP8  1EG
NP8  1PS
LD3  9NH
LD3  9LF
LD3  7RN
LD3  8RP
LD3  8SU
LD3  8ES
LD3  8SL
LD3  8HP
LD3  8PG

LD3  7UD
LD3  7EJ
LD3  7LX
LD3  7YS
LD3  7YX
LD3  0PW
LD3  7HX
NP8  1RU
NP8  1RF
NP8  1NU
NP8  1NA
NP8  1NR
Penderfyniad drafft:

Cytuno
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu

Gwrthwynebu
Cytuno
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Cytuno
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu

Mabwysiadu
Mabwysiadu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Mabwysiadu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Gwrthwynebu
Mae map sy’n dangos lleoliadau’r codau post yma i’w gweld yn: > Lleoliadau’r Ffonau Talu
Mae modd gweld canllawiau llawn y broses o dynnu’r ffonau talu yn ôl yn:

> Canllawiau Ofcom


ac mae crynodeb ar gael yn:


> Crynodeb canllawiau Ofcom 

bottom of page