top of page

Tyfu ym Mhowys
       Grow in Powys

Newid Hinsawdd

Mae Newid Hinsawdd yn dod yn agosach at gartref i nifer o drigolion Powys. Mae Cyngor Sir Powys wedi datgan argyfwng hinsawdd ar 24 Medi 2020. Roedd hyn yn cynnwys uchelgais i ostwng ei allyriadau carbon i sero-net, yn unol â tharged sector cyhoeddus Cymru sef 2030.

Mae'r Cyngor yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Powys a rhanddeiliaid eraill i weithredu ar hinsawdd.

Yma rydym yn rhannu'r brif wybodaeth ar newid hinsawdd, pwy sy'n gweithredu, yr hyn rydym yn ei wneud a sut y gallwch fod yn rhan o'r ateb.

Beth yw newid hinsawdd?

Pwy sy'n ymrwymo i weithredu?

Beth mae'r Cyngor yn ei wneud ar Newid Hinsawdd?

Sut allaf i fod yn rhan o'r ateb i fynd i'r afael â Newid Hinsawdd?

bottom of page