top of page

Tyfu ym Mhowys

       Grow in Powys

Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog:  Rhaglen Grym am Newid ​

Force for change.png

Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog:  Rhaglen Grym am Newid ​

Mae grantiau am hyd at £20,000 ar gael ar gyfer prosiectau sy’n cefnogi cymunedau’r Lluoedd Arfog i fod yn llai ynysig ac i gymryd mwy o ran yn eu hardal leol.  Bydd y ddau gylch ariannu eleni yn cefnogi cymunedau lleol y Lluoedd Arfog wrth iddynt fynd i’r afael â’r anghenion sydd wedi codi oherwydd Covid-19. 

Cymhwyster

I fod yn gymwys i wneud cais, mae’n rhaid i’r sefydliad sy’n gwneud cais fod yn:

  • Elusen gofrestredig neu Gwmni Buddiannau Cymunedol sefydledig gyda phrofiad sylweddol diweddar o gefnogi cymunedau'r Lluoedd Arfog

  • Uned neu ganolfan lluoedd arfog

  • Awdurdod Lleol

  • Ysgol

 

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn ariannu ystod eang o brosiectau o dan y rhaglen hon. Fodd bynnag, rhaid i ymgeiswyr allu dangos bod eu prosiect yn gweddu i un o'r ddwy brif thema ganlynol.

  • Grymuso cymunedau'r Lluoedd Arfog i gymryd mwy o ran yn eu hardal leol.

​​

  • Rhoi cyfleoedd i aelodau ynysig yn y gymuned Lluoedd Arfog i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n gwella lles cyffredinol.

Bydd dau gylch ariannu: -

Dyddiad cau cyntaf – canol dydd 11 Medi 2020.

Ail ddyddiad cau – canol dydd 30 Tachwedd 2020.

​Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn y fan yma: http://bitly.ws/9juq

Force for change Guidance.png
Force for change FAQ.png
bottom of page