top of page

Tyfu Ym Mhowys

      Grow in Powys

Busnes Cymorth a cyngor

Mae cefnogi’r economi leol yn brif flaenoriaeth i Gyngor Sir Powys. 
 
Mae ein Gwasanaeth Adfywio yn awyddus i helpu busnesau lleol, busnesau sy’n dechrau a busnesau sydd am symud i’r ardal.  Trwy gysylltu gwasanaethau’r cyngor a gweithio gyda phartneriaid allanol gallwn eich helpu chi i ddod o hyd i’r cymorth cywir ar gyfer eich menter. 


Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Busnes Cymru ac asiantaethau menter lleol i helpu busnesau Powys i dyfu.  Os ydych angen cymorth gydag eiddo busnes, sgiliau, recriwtio, a llwybrau nawdd byddwn yn fwy na pharod i roi help llaw. 

Prosiect Trefi Digidol Powys – Meddwl yn SMART  

Mae menter trefi digidol Powys yn raglen gymorth a fydd yn helpu canol trefi y Canolbarth i ddatblygu cynllun i osod seilwaith digidol.  Bydd wi-fi mewn trefi a thechnoleg LoRaWAN yn gallu helpu busnesau gyrraedd cynulleidfa leol ehangach a thyfu busnesau.  I wybod mwy, ewch i: Meddyliwch yn SMART 


Meddwl am symud eich busnes i Bowys?
Mynnwch olwg ar y wefan Symud i Ganolbarth Powys – Darganfod Powys

www.movetomidwales.com/

Gweithio mewn partneriaeth.

Fel partner allweddol yn y Bartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru a rhwydweithiau lleol rydym yn gweithio gyda busnesau Powys i yrru datblygiad economaidd ar draws ardal Canolbarth Cymru.:

Gwerthu i Gyngor Sir Powys.

Mae’r canllaw hwn wedi’i lunio i helpu busnesau lleol sydd am werthu eu gwasanaethau a’u cyflenwadau i’r Cyngor:

Main Graphic.jpg


Tyfu busnesau Powys.
Mae gennym raglenni cymorth i helpu eich busnes chi:

52782512_2223469097719703_71625130344919

Help gan sefydliadau eraill.
Rydym yn gweithio gyda phartneriaid allanol i helpu busnesau Powys fanteisio ar y pecyn cymorth gorau:

bottom of page