top of page

Tyfu ym Mhowys

       Grow in Powys

Carers Wales Military Guide W.png

Mae’r canllaw hwn ar gyfer cyn-filwyr y Lluoedd Arfog a’u ffrindiau a’u teuluoedd sydd â chyfrifoldebau gofalu.  
 

Hoffai Gofalwyr Cymru ddiolch i’r holl fudiadau cyn-filwyr am eu cyfraniadau i gefnogi’r llyfryn hwn. Hoffem gynnig diolch arbennig hefyd, i’r holl gyn-filwyr a gofalwyr a roddodd eu hamser a’u profiadau i lunio’r llyfryn hwn.  

 

Bob blwyddyn yng Nghymru, mae 123,000 o bobl yn dod yn ofalwyr, ac yn gofalu am deulu neu ffrindiau sy’n hŷn, yn anabl neu’n ddifrifol wael.

 

Dim ots sut mae gofalu’n effeithio arnoch chi, rydyn ni yma.

 

I gael gwybodaeth a chyngor arbenigol am ofalu, cysylltwch â Llinell Gymorth Carers DU:

 

Ff 0808 808 7777, dydd Llun i dydd Gwener, 9yb - 6yp

E advice@carersuk.org

bottom of page