Tyfu ym Mhowys

       Grow in Powys

Cefnogi, Galluogi, Hyrwyddo

Cynorthwyo a galluogi cymunedau cryf a ffyniannus yw ein nod, er mwyn creu’r gallu i dyfu busnesau a gwella, hyrwyddo a diogelu hunaniaeth ffisegol, cymdeithasol a diwylliannol Powys.

Hau Hadau Llwyddiant
Y newyddion diweddaraf

Brexit:

Dal i fyny â’r camau gweithredu y gallai eich busnes chi eu cymryd trwy ymweld

https://businesswales.gov.wales/brexit/cy/cymorth

BrexitPortalBanner_CYM.jpg