top of page

Tyfu ym Mhowys

       Grow in Powys

Cyfleoedd Cyllido

 

Mae Cyngor Sir Powys yn gweithredu cynlluniau ariannu i gefnogi busnesau a sefydliadau cymunedol sy’n buddsoddi yn y sir.


Mae'r cynlluniau cyfalaf hyn yn cael eu rheoli gan Wasanaeth Adfywio'r Cyngor. 

 

money-cv19-pn_original.jpg
Community Grants

Bwletin am ddetholiad o gyfleoedd cyllido cyfredol

Cyfleoedd Cyllido Mai 2023

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'r cyfleoedd a gyhoeddir yma, byddwn yn falch o roi mwy o wybodaeth.  Gallwn hefyd roi cyngor ar baratoi ceisiadau a helpu i nodi darpar bartneriaid prosiect, os oes angen.  Mae gennym fynediad at adnoddau pwrpasol fel GRANTfinder i helpu i ddod o hyd i ffynonellau cyllid posibl.

Cysylltwch â'r Tîm Cyllido Adfywio: cyllid@powys.gov.uk

Visit the Regeneration Team’s website at http://www.growinpowys.com


Like us on Facebook    https://www.facebook.com/GrowInPowys


Follow us on twitter  https://twitter.com/growinpowys

 

bottom of page