top of page

Tyfu ym Mhowys

       Grow in Powys

Sut i roi gwybod am ddifrod neu nam ar y ffôn

A yw eich ffôn talu lleol yn gweithio?  Sut i roi gwybod am ddifrod neu nam ar y ffôn …

I roi gwybod am nam neu ddifrod i ffôn talu BT, e-bostiwch rif ffôn a lleoliad y ffôn dan sylw, ynghyd â manylion y broblem a’ch manylion cyswllt.  Anfonwch eich e-bost at: customer.serv.payphones@bt.com

Neu gallwch ffonio  BT ar 0800 661 610 ( Bydd costau galwadau ar ffôn symudol yn amrywio).

Ymgynghoriad ar Gael Gwared ar Ffonau Talu BT (Powys) 2021

Yn dilyn y proses ymgynghori cychwynnol a’r penderfyniad drafft, mae’r cyngor wedi cyflwyno ei benderfyniad terfynol.
Bellach mae’r ymgynghoriad wedi cau (14/07/2021).

Adran 49(4) y Ddeddf Gyfathrebu 2003:
Gellir gweld copi o'r hysbysiad penderfyniad terfynol ei gyhoeddi yn cael ei lawrlwytho o'r lleoliad canlynol >

Y lleoliadau:
Rhif Ffon
Cyfeiriad
Cod post
Nifer y galwadau yn y 12 mis diwethaf
Postio Wedi'i gwblhau
Penderfyniad Terfynol
01874625968
PCO PCO1 CRADOC CLOSE BRECON
LD3 9UA
0
14/04/2021
Gwrthwynebu
01874624748
PCO PCO1 BRON Y CRUG BRECON
LD3 9LF
0
14/04/2021
Gwrthwynebu
01982560657
PCO PCO1 ABEREDW BUILTH WELLS
LD2 3SQ
0
14/04/2021
Gwrthwynebu
01686626733
PCO PCO1 LLANIDLOES ROAD NEWTOWN
SY16 1EP
3
14/04/2021
Gwrthwynebu
01686622818
O/S LIBRARY PCO1 PARK LANE NEWTOWN
SY16 1EJ
10
14/04/2021
Gwrthwynebu
01686626490
O/S PRYCE JONES BUILDINGS PCO1 STATION ROAD NEWTOWN
SY16 1BE
1
14/04/2021
Gwrthwynebu
01686625876
PCO PCO1 CANAL ROAD NEWTOWN
SY16 2JN
0
14/04/2021
Gwrthwynebu
01938553493
PCO PCO1 ERW WEN WELSHPOOL
SY21 7HG
3
14/04/2021
Gwrthwynebu
01938500258
PCO PCO1 MEIFOD
SY22 6BZ
0
14/04/2021
N/A
01691860266
PCO1 PEN-Y-GARNEDD OSWESTRY
SY10 0AS
0
15/04/2021
Gwrthwynebu
01597810359
PCO PCO1 ELAN VALLEY RHAYADER
LD6 5HN
0
15/04/2021
Gwrthwynebu

Gellir gweld map yn dangos y lleoliadau cod post hyn yn: > Lleoliadau Ffonau Talu


 

Gellir cyflwyno ymatebion i’r ymgynghoriad hwn drwy e-bost:

Ebost: alan.davies2@powys.gov.uk 

Am ragor o wybodaeth am yr ymgynghoriad ffoniwch Alan Davies ar 01597 827656

bottom of page